Medverkande vid BHIS-dagarna 2024

Föreläsare

ALEXANDRA KURLAND

Alexandras liv har kretsat kring hästar. Hon har tagit examen vid Cornell University med inriktning på djurs beteende och började undervisa på 1980-talet. Hon blev en av de tidiga pionjärerna inom klickerträning av hästar när hennes första bok Clicker Training for Your Horse publicerades 1998. Sedan dess har hon varit en fast installation Clicker Expo Faculty och rest runt i världen för att undervisa och föreläsa. Alexandra har publicerat flera böcker om klickerträning av hästar, producerat ett omfattande utbildningsmaterial på DVD, varit en flitig bloggare och på senare år också poddare genom podden Equiosity. 2023 utkom hennes senaste bok Modern Horse Training A constructional training guide to becoming your horse’s best friend. Här hittar du Alexandra

https://www.theclickercenter.com/


På BHIS-dagarna 2024 ”Eftergift eller belöning” så träffar vi Alexandra under programpunkten ”An evening with Alexandra Kurland”. Där kommer Alexandra att samtala med BHIS ordförande Maria Yttermyr och publiken om sitt långa, produktiva hästliv och vad som hänt i hennes egen process och syn på träningen genom åren. Hur ser Alexandra på tryck och negativ förstärkning idag jämfört med då? Vad innebär egentligen hennes koncept ”Shaping on the point of contact”? Hur lär vi in taktila signaler utan att hästen upplever det som eskalerande tryck? Detta och mycket mer kommer vi att samtala om och frågor från publiken välkomnas!

RENATE LARSSEN

Renate Larssen är utbildad etolog och specialist på hästens beteende. Hon doktorerar just nu vid University of Leicester, där hon forskar i djur-människa-relationer ur ett historiskt perspektiv. Hon jobbar även med beteendeutredning och rehabilitering av hästar och har ett särskilt intresse för hästar med svår aggressions-och rädsloproblematik. Renate är en flitigt anlitad expert på hästars beteende i olika svenska och internationella hästmagasin och hon har också hörts i flera hästpoddar. Här kan du läsa texter skrivna av Renate själv och även länkar till hennes publicerade studier https://theequineethologist.substack.com/


På BHIS-dagarna 2024 ”Eftergift eller belöning” så träffar vi Renate under programpunkten “Vad tycker hästen om träningen –och spelar det någon roll?” Renate kommer att föreläsa om operant betingning ur ett historiskt perspektiv och ge oss nya insikter om hur vi kan tillämpa inlärningsprinciperna med utgångspunkt i de senaste årens etologiska forskning.


SUSAN G. FRIEDMAN

Susan är professor emeritus från Department of Psychology at Utah State University. Susans texter och artiklar är översatta till 17 olika språk och hon undervisar människor över hela världen, framför allt genom sina avancerade onlineutbildningar “How Behaviour Works: Living and Learning with Animals”. Hon är också en flitigt anlitad konsult och gästföreläsare på olika djurparker och djurorganisationer runt om i världen. Precis som Alexandra är hon en fast installation på Clicker Expo Faculty sedan många år. Susan är också en mycket uppskattad poddgäst i olika djurträningspoddar och hon finns bl.a. med som gäst i ett flertal mycket intressanta avsnitt av Alexandras podd Equiosity. Du hittar Susan och länkar till hennes olika material på

https://www.behaviorworks.org/


På BHIS-dagarna 2024 “Eftergift eller belöning” så träffar vi Susan under programpunkten “Why animals need trainers who adhere to the least intrusive principle” Susan kommer att föreläsa, med utgångspunkt i den senaste forskningen, om varför det är viktigt att vi som tränare använder principen om minst inkräktande, mest tilltalande metod när vi väljer hur vi ska påverka och förändra beteenden hos våra djur. Hon kommer att gå igenom forskning som jämför negativ och positiv förstärkning vid träning av flyktmotiverade beteenden och granska olika träningsupplägg. Dessutom kommer hon att guida vårt community till bättre sätt att vara oense när oenighet existerar kring metodval.

EVA BERTILSSON

Eva Bertilsson är internationellt erkänd utbildare och beteendespecialist. Hon har en masterexamen i beteendeanalys och har i hela sitt liv ägnat sig åt lärande om djurs beteende och djurträning. Eva arbetar som lärare, coach och mentor i många olika sammanhang och med många djurarter och hjälper individer och organisationer att tillämpa beteendeprinciper för inlärning och förhöja livskvaliteten för de individer de har i sin vård. Precis som Alexandra och Susan tillhör Eva Clicker Expo Faculty sedan många år. Mer information om Eva finns på https://evabertilsson.com


På BHIS-dagarna 2024 ”Eftergift eller belöning?” möter vi Eva under programpunkten ”Hur kan vi ta reda på om ett beteende upprätthålls av negativ eller positiv förstärkning?”. En workshop med Eva där du får verktyg som gör att du komemr att kunna testa om det är negativ eller positiv förstärkning som faktiskt påverkar ett beteende.

CAROLINA FRANSSON

Carolina Fransson är en av Sveriges mest erfarna instruktörer inom belöningsbaserad hästträning. Hon har studerat beteendevetenskap och har lång praktisk erfarenhet av undervisning och hästträning. Via företaget OHR+driver hon sedan ett par år tillbaka Sveriges första utbildning för instruktörer inom belöningsbaserad hästträning. Mer om Carolina och hennes verksamhet hittar du på https://www.carolinafransson.se och https://www.ohr.se


På BHIS-dagarna 2024 ”Eftergift eller belöning?”möter vi Carolina under programpunkten ”Mixad träning –fördelar och fallgropar för häst och människa”. Att kombinera positiv och negativ förstärkning är för många det första steget mot ett allt mer belöningsbaserat förhållningssätt. Men hur är det – måste vi sträva efter att fasa ut negativ förstärkning eller kan det fungera att fortsätta blanda? Carolina kommer att lotsa oss igenom vad som är viktigt att tänka på i den kombinerade träningen för att den ska bli effektiv, etisk och trygg för både häst och människa.

Liveträningar