Belöningsbaserade hästtränare

Vill du synas på vår tränarlista? Fyll i formuläret nedan! 

För att stå med på listan över belöningsbaserade tränare ska du vara medlem i BHIS, ha F-skatt och ha en hemsida eller finnas med på sociala medier där du presenterar din verksamhet. Du ska också förbinda dig att undervisa enligt de principer som anges i föreningens stadgar. Det innebär följande:

– Beteenden lärs in och upprätthålls med hjälp av positiv förstärkning. 

– Fokus ligger på att förstärka önskvärda beteenden istället för att korrigera det oönskade.

– Du strävar efter att minimera användandet av negativ förstärkning i din träning och avstår från att använda eskalerande eller upprepat tryck och positiv bestraffning.

– Träningen delas upp i små konkreta delmål så att det blir lätt för hästen att göra rätt och ofta används en klicker eller annan markör för förbättrad tajming.

– Din  träning bygger alltid på observerbara beteenden och på de responser du får från hästen, inte på hur du tycker att hästen bör agera. 

– Du strävar även efter att i möjligaste mån ge hästen chans till val och egenkontroll.

 

Termerna är hämtade från beteendeanalysens område och terminologin ovan syftar alltså på de beteendeanalytiska definitionerna.

 
 
 
 
 
 
 
Jag känner till föreningens stadgar och undervisar enligt de träningsprinciper som anges i dem.
 
Jag godkänner att föreningen hanterar mina personuppgifter enligt föreningens integritetspolicy.